Anke: ‘De 7 belangrijkste fiscale veranderingen op een rij’

2020 is bijna ten einde. Het was op z’n minst een wonderlijk jaar te noemen. Veel ondernemers voelen de gevolgen van de coronacrisis en iedereen kijkt vol verwachting uit naar de frisse start die 2021 met zich meebrengt. Maar behalve nieuwe kansen en – hopelijk – het einde van een zware periode, brengt 2021 ook nieuwe belastingmaatregelen met zich mee. Anke Bakker van DION Salarisbureau neemt je in vogelvlucht mee langs de zeven belangrijkste punten.

1 Vrije ruimte WKR

Met ingang van 2021 bedraagt het bedrag dat je onbelast aan je medewerkers mag vergoeden 1,7% van de fiscale loonsom tot en met 400.000,00 euro plus 1,18% van het restant van de loonsom. Dat was 3% en 1,2% in 2020. Verras je je thuiswerkers met een thuis gezonden kerstpakket of iets anders dat in de vrije ruimte wordt ondergebracht? Vergeet dan niet dat de verzendkosten ook in de vrije ruimte meegenomen moeten worden.

2 Vaste reiskostenvergoedingen

Thuiswerkers die voor 13 maart 2020 de vaste reiskostenvergoeding toegekend kregen, mochten deze vergoeding heel 2020 onbelast blijven ontvangen. Wordt er in 2021 nog steeds thuisgewerkt, dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Voor toekenningen van na 13 maart 2020 geldt die gedoogregeling niet. Voor die groep zal dus in 2020 al rekening gehouden moeten worden met eventueel thuiswerk.

3 Lagere bijtelling

In 2021 blijft de bijtelling voor auto’s met brandstofmotor 22%. De bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot stijgt naar 12%, dit geldt voor auto’s van de zaak met een datum eerste toelating op of na 1 januari 2021. Het drempelbedrag is verlaagd naar 40.000 euro.

4 Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Deze vrijstelling voor scholing geldt vanaf 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. In 2020 gold dit alleen voor tegenwoordige dienstbetrekkingen.

5 Wet Arbeidsmarkt in Balans

De lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepcontract is, bedraagt vanaf 2021 2,7% (was 2,94%). De hoge premie wordt 7,7% (was 7,94%).

6 Aanpassing overgangsregeling levensloopregeling

De levensloopregeling eindigt in 2021 en de einddatum is iets vervroegd, namelijk naar 1 november 2021. Tot die datum kan de waarde van de levensloopaanspraak worden opgenomen. De instelling waar het levenslooptegoed is ondergebracht wordt vanaf die datum inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Voor 1 november 2021 is de (ex-)werkgever dat!

7 NOW3

En tenslotte natuurlijk de NOW-regeling. Vanaf maart tot en met september 2020 waren de NOW1 en NOW2 van kracht. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Twee belangrijke aandachtspunten. Houd rekening met de inspanningsverplichting, en let er op dat er na afloop van elke regeling ook een definitieve berekening aangevraagd moet worden. Gebeurt dat niet, dan zullen al uitbetaalde voorschotbedragen teruggevorderd worden.

Meer weten?

Advies of ondersteuning nodig op fiscaal gebied? Of wil je meer informatie over een van de regelingen? Neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we je kunnen ondersteunen. Bel of mail rechtstreeks naar Anke Bakker of naar een van haar collega’s van team DION Salarisbureau. 0523-208208 / anke.bakker@dion.nl