Interview Jeroen: Verduurzaming industrie

Hoe gaat de industrie om met verduurzaming? Hoe besparen ze energie, gebruiken ze restwarmte en gaan ze ‘van het gas af’? TOTAL interviewde Jeroen Kroek van DION Locatiediensten hierover. Hij vertelt over de aanpak op het Wavin-bedrijventerrein in Hardenberg.

Als manager Locatiediensten is Jeroen Kroek sparringpartner van de vele industriële bedrijven op het Wavin-bedrijventerrein. Hij maakt meerjarenafspraken met de ondernemers, waarin ze onder andere vastleggen met welke maatregelen ze op 2% energiebesparing per jaar uitkomen.

Elektrische aandrijving en warmteterugwinning

Het kantoor van DION Groep is zeker niet nieuw. Op de LED-panelen en isolatie na is dit jaren ‘60 gebouw dan ook niet maatgevend voor de energietransitie op het terrein. Bij de samenwerkende industriële bedrijven is het grote streven om van het gas af te komen. Daarvoor kijken ze voor iedere machine naar de mogelijkheden voor elektrische aandrijving. Ook wordt waar mogelijk warmte teruggewonnen voor hergebruik.

Zevenduizend zonnepanelen

Met bijna 7000 zonnepanelen op de daken van de gebouwen op het industrieterrein wordt zo’n 2% van de energiebehoefte van het terrein voorzien. De panelen zijn gerealiseerd zonder eigen investering, via een leaseconstructie. Jeroen zegt dan ook: “Het loont om te kijken met wie je kunt samenwerken en welke subsidies er zijn. Dan krijg je meer voor elkaar. Vooral omdat in de industrie de investeringen vrij fors zijn”.

Bron: TOTAL

Warmtenet

Met de restwarmte die de bedrijven produceren, verwarmen ze momenteel het plaatselijke zwembad, de sporthal en het hoofdkantoor van DION Groep aan de Kellerlaan. Daar wil Jeroen in opschalen. Het doel is om een warmtenet te creëren waarmee ook nieuwe woningbouw kan worden verwarmd. Hiervoor werkt hij samen met de gemeente en betrokken bedrijven.

Energie monitoren

Via het energie informatiesysteem heeft Jeroen goed inzicht in het verbruik op het terrein. Met die data in het systeem zijn veel analyses mogelijk, zoals het verbruik per proces, per FTE en per vierkante meter. Hij gebruikt die data in zijn gesprekken met de bedrijven. Volgens Jeroen is data dan ook onmisbaar voor analyses, conclusies en het behalen van resultaten.

Energiebesparing in de industrie

Wilt u meer weten over de energietransitie in de industrie? Neem dan rechtstreeks contact op met Jeroen Kroek, manager DION Locatiediensten.

0523-208132
Jeroen.kroek@dion.nl