‘Veiligheid staat voorop, maar de situatie moet wél werkbaar blijven’

DION Arbo & Milieu bestaat uit een team van specialisten op het gebied van gebouw & omgeving, met focus op arbo, milieu, kwaliteit en veiligheid. Onderwerpen waar nagenoeg èlke organisatie mee te maken krijgt. In deze blog vertellen onze collega’s, allen veiligheidskundigen bij DION Arbo & Milieu, over wat hen als team onderscheidt en over de passie die zij hebben voor het vak.

Meerdere expertises in één team
DION Arbo & Milieu bestaat uit een team van diverse specialisten. De één heeft meer ervaring met machineveiligheid of managementsystemen, een ander met metingen of met milieu gerelateerde veiligheidskwesties. Ze vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Ook de klanten zijn heel divers. Ze richten zich bijvoorbeeld bij een school op zaken als ventilatie, geluid en ergonomie van de medewerkers, maar daarnaast ook op evacuatieplannen en BHV. Anderzijds hebben ze grote multinationals als de BAM in het portfolio, waar ze bijvoorbeeld de veiligheid van sluizen bekijken en beoordelen.

Focus op de uitvoerbaarheid
Wat het team echt onderscheidt, is de focus op de uitvoerbaarheid en de praktische naleving. Een document als een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een levend document. Als dat in de kast belandt, hebben we gefaald. Ons doel als veiligheidskundigen is het werk voor de medewerkers veiliger maken. Soms lopen we tegen barrières aan, zoals bijvoorbeeld een te krap budget, maar dat mag geen reden zijn om in te leveren op veiligheid. Aan ons de schone taak om erover na te denken hoe je dan tóch de dingen op orde kunt krijgen als organisatie. Het mag duidelijk zijn dat een basisschool met een ander budget werkt dan een multinational zoals de BAM – om nog maar even deze twee uitersten te noemen. Maar door ons helemaal in een organisatie onder te dompelen, komen we altijd tot een goede, werkbare oplossing.

Maak adviezen passend
Met regelmaat brengt het team diverse bedrijfsrisico’s in kaart middels een risico- inventarisatie & evaluatie*, zodat bedrijven altijd de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Een RI&E kan gaan om technische zaken, zoals bijvoorbeeld machineveiligheid en explosieveiligheid. Maar ook totaal andere invalshoeken zoals psychosociale arbeidsbelasting (denk aan werkdruk, werkstress etc.), bedrijfshulpverlening en ook ergonomie spelen een belangrijke rol. Voor het maken van een goede inventarisatie maakt het team een brede scan van de organisatie en proberen zij vervolgens medewerkers met een leidinggevende positie te stimuleren om in te zetten op de juiste dingen. De truc is niet om ergens in de top van een organisatie ‘even een advies te droppen’ en klaar is Kees. Nee, waar het hele team van Arbo & Milieu namelijk ‘s ochtends hun bed voor uit springen, is om het advies dat ze geven ook daadwerkelijk te laten landen! De kunst is namelijk om met aandacht te luisteren naar de mensen die het werk uitvoeren en om vervolgens onze adviezen echt passend te maken voor deze medewerkers.  Dit, zodat veiligheid voorop staat, maar de situatie wél werkbaar blijft. 

Robotisering
Het team legt momenteel veel focus op innovatie en daarmee op de toekomst. Wat zijn de trends (zowel globaal als branche gerelateerd) waar ze op in moeten spelen? Neem bijvoorbeeld de robotisering, een globale trend die ook zijn weg heeft weten te vinden naar het MKB en specifiek de maakindustrie. Dat betekent nogal wat voor mensen. In plaats van naast een collega van vlees en bloed, sta je misschien wel ineens naast een robot. Het zegt niets terug, is nooit ziek, klaagt niet, gaat maar door en is ook nog eens een echte pietje-precies. Dat kan best oncomfortabel voelen, bijna alsof je moet opboksen tegen de perfecte concurrent. Deze robotisering kunnen we echter niet meer stoppen. Dat moeten we ook niet willen, maar het is wel heel belangrijk aandacht te blijven besteden aan je menselijke medewerkers. Ervaren zij de ‘samenwerking’ als belastend? Ontstaan er andere risico’s door het werken met robots? Door goed te (blijven) luisteren, kom je tot een oplossing.

Creëer vooral een klimaat waarin mensen zich gehoord voelen!
Na alle jaren ervaring die we inmiddels hebben opgedaan, is een ding duidelijk: dingen opleggen van bovenaf werkt niet, dan kun je vrijwel nooit draagvlak creëren. Wij omarmen daarom een bottom-up-strategie: haal bruikbare informatie en inzichten op bij het uitvoerende personeel, ga dan aan de slag met een beleid waarmee je de medewerkers pas ècht faciliteert en ondersteunt. Puntje bij paaltje is het heel simpel: creëer vooral een klimaat waarin mensen zich gehoord voelen!

Meer weten?
Jij bent in business omdat je iets hebt toe te voegen aan deze wereld. Wij zijn in business om jou daar optimaal bij te ondersteunen. Onze specialisten helpen je graag je organisatie en je medewerkers veilig te laten bloeien en groeien. Heb je vragen óf wil je meer weten? Neem gerust contact met onze veiligheidskundigen via info@dionarbomilieu.nl of bel rechtstreeks naar 0523 – 208199.

* RI&E verplicht? Jazeker!

Nog altijd zijn er werkgevers die geen (actuele) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Dit terwijl de RI&E al sinds 1 januari 1994 volgens de arbowet verplicht is voor alle werkgevers, met uitzondering voor ZZP’ers. Geen (actuele) RI&E in je bezit? Laat het ons weten, dan voorzien wij je van de nodige informatie!