Projectbegeleiding bij nieuwbouw

Onze projectmanager Marcel Logtenberg heeft onlangs het IKC Zuidwest (Integraal Kind Centrum in Wezep) opgeleverd. Maar wat is een IKC precies? Hoe ontstaat deze samenwerkingsvorm en welke meerwaarde kan een ervaren projectmanager als Marcel bieden aan een nieuw huisvestingsproject als dit? Wij vertellen het jou in deze blog!

Samenwerking
In een Integraal Kind Centrum (IKC) worden kinderen van 0 tot 12 jaar vanuit een integrale onderwijskundige visie door de betrokken participanten begeleid. In een IKC worden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten vanuit een doorgaande leerlijn aangeboden. Veelal werken scholen al samen en wordt deze samenwerking door de nieuwbouw nog beter gefaciliteerd. Het versterken van zo’n samenwerking heeft vele voordelen. Het gebouw kan optimaal worden gebruikt en door samen te werken ontstaan er voor de participanten allerlei voordelen. Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Voor ouders een geruststellende gedachte!

Totstandkoming
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Oldebroek samen met de plaatselijke schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Daarin hebben de besturen de ambitie uitgesproken dat de scholen inhoudelijk en organisatorisch meer met elkaar gaan samenwerken en om dit te kunnen faciliteren er Integrale Kindcentra (IKC’s) worden ontwikkeld. Vervolgens is Marcel betrokken geweest bij dit prachtige project, mede dankzij zijn eerder verrichte werkzaamheden voor Stichting Cambium. Als projectmanager was Marcel verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwbouw van IKC Zuidwest te Wezep.

Adviseren en ontzorgen
Maar wat houdt dit precies in? En wat is de meerwaarde van het inschakelen van een projectmanager? Marcel: ‘Kortgezegd faciliteer ik de opdrachtgever tijdens alle facetten van het bouwproces. Als vastgoedprofessional adviseer ik de opdrachtgever over wat wel en niet kan. Samen met een team van deskundigen sta ik de opdrachtgever, als onafhankelijke deskundige, terzijde. Vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering heeft de opdrachtgever te maken met één aanspreekpunt.

Zo borg ik de verbinding tussen alle verschillende disciplines en de doorgaande lijn in het proces. Dat betekent dus dat ik gesprekken voer met de gemeente, het architectenbureau, het bouwbedrijf, de omwonenden en natuurlijk met de gebruikers. Samen zorgen we ervoor dat de wensen van de gebruikers worden opgenomen in het bestek en de bestektekeningen. Uiteindelijk moet natuurlijk het gebouw voldoen aan de gestelde eisen (Programma van Eisen) van de opdrachtgever(s). Tijdens het proces toets ik namens de opdrachtgever of de afgesproken kwaliteit wordt geleverd. In het overleg met de gebruikers bespreken we de items die voor de gebruikers belangrijk zijn. Uiteindelijk dienen zij het gebouw goed te kunnen gebruiken en dient het gebouw de onderwijskundige visie optimaal te faciliteren. Natuurlijk wordt alles op bestuurlijk niveau geborgd en worden in de Stuurgroep de nodige beslissingen vastgesteld.’

Oplevering
Het IKC Zuidwest is inmiddels opgeleverd en gaat per januari/februari 2021 plaats bieden aan Kinderopvang SKO, CBS De Meidoorn en CBS De Bron. Tevens krijgt het gebouw een maatschappelijke wijkfunctie. Zo gaat de muziekvereniging, CMV De Eendracht, er een ruimte huren en worden de wekelijkse repetities in het nieuwe IKC gehouden.

Wil je graag meer weten over dit project?
Of ben je benieuwd of een projectmanager ook voor jullie (nieuw)bouwplannen een grote meerwaarde kan bieden? Neem dan gerust contact met Marcel op per mail marcel.logtenberg@dion.nl of telefonisch via 06 237 928 78.

Hij vertelt ook jou er met plezier meer over!