Ondersteunen zit in ons bloed

Over ons

Om iets van het DNA van DION Groep te begrijpen, nemen we je even mee terug naar 1930. De regionale Waterleiding Maatschappij Overijssel wordt opgericht met Ir. Johan Christiaan Keller als directeur. Keller houdt zich intensief bezig met de problematiek van het watertransport en heeft met name aandacht voor de nieuwe grondstof plastic voor buisleidingen. In 1953 slaagt hij erin de allereerste kunststof drinkwaterleiding te produceren. Dit is het begin van veel meer toepassingen van plastic en zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van Wavin in 1955.

Groeien en bloeien dankzij ondersteuning in de kerntaken

Wavin groeit en verhuist naar een bedrijventerrein in Harderberg. Maar een organisatie en haar mensen kunnen pas écht groeien en bloeien als ze worden ondersteund in hun kerntaken. Het facilitair bedrijf van Wavin ontstaat. Mensen met vakkennis op gebied van personeel, organisatie, gebouw en omgeving bundelen hun krachten en zorgen dat Wavin uiteindelijk uitgroeit tot een bloeiende multinational.

Op eigen benen

Het bedrijventerrein van Wavin is onze kraamkamer. Maar zoals elk kind hebben ook wij ons ontwikkeld. In 1998 scheidt het facilitair bedrijf van Wavin zich af en gaat verder als Diensten Onderneming ‘DION Groep’. Onze acht Business Units – DION Arbo & Milieu, DION Locatiediensten, DION Emplooj, DION Opleidingen, DION Pensioen Services, DION Salarisbureau, DION Vastgoed Support en HUB! – hebben elk hun eigen expertise, maar delen hetzelfde DNA. Faciliteren en het samen helpen andere organisaties mooier te maken, is wat diep verankerd zit in dat DNA.

Ondersteunen zit in ons bloed