DION Industrie Support voor zesde jaar op rij erkend bodemintermediair!

Omgaan met restwarmte of -koude? Daar hebben wij bij DION Industrie Support slimme oplossingen voor. Maar om organisaties te mogen helpen met onze oplossingen, daar moeten we wel iets voor doen. Henry Zweers, Engineer / Projectleider warmte-koudeopslag, drinkwater, gas, brandpreventie en gebouwgebonden installaties, weet er alles van.  

Besluit bodemkwaliteit
In een eerdere blog schreef collega Jeroen Kroek, manager bij DION Industrie Support, al over onze slimme oplossingen om met een onbalans in restwarmte of -koude om te gaan. Om die slimme oplossingen te mogen inzetten, moeten we voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dat besluit stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. Sinds 2016 zijn wij als DION Industrie Support gecertificeerd voor bodemenergie – WKO, Scope 4a, beheer en onderhoud van open systemen, volgens de BRL SIKB 11000. Met dit certificaat laten we zien dat onze organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Om aan de eisen van de certificering te voldoen, volgde ik, samen met collega Bert van Spijker, in 2015 de opleiding Vakmanschap Bodemenergie, gevolgd door de specialisatie Exploitatie open en gesloten systemen.

Zes jaar op rij erkend bodemintermediair
Tijdens het opvolgingsonderzoek – de externe audit door Kiwa – dat op 30 maart van dit jaar plaatsvond, is vastgesteld dat we ook in het afgelopen jaar weer hebben voldaan aan de eisen uit de BRL SIKB 11000 en protocol 11001. Dat maakt dat we voor het zesde jaar op rij erkende bodemintermediair zijn. En zoals collega Jeroen al schreef, blijft het niet bij theorie. Op ons bedrijventerrein is een installatie voor warmte- en koudeopslag aanwezig. Met die WKO-installatie koelen we de productieprocessen van de bedrijven op het terrein met water uit de bodem. Dat koelwater wordt daardoor warm, en deel van die restwarmte gebruiken we weer om het hoogbouwmagazijn van Wavin, het kantoorgebouw van Wavin/Dion en het naastgelegen zwembad De Slag en sporthal De Slag te verwarmen. Het overschot aan restwarmte wordt weggekoeld om de bodem niet op te warmen. Daartoe maken we gebruik van aquathermie in de winter. Dit is een duurzame manier van koelen met oppervlaktewater, de Radewijkerbeek die de productielocatie doorkruist. Dat is wat je noemt circulaire energie!

Nieuwsgierig?
Zoek je ook een gecertificeerd beheerder, wil je advies om je gasverbruik te verlagen of moet je aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen voldoen? Wij helpen je graag! Door de zorg over de infrastructuur van het bedrijventerrein uit handen te nemen, helpen we jou je organisatie en je mensen te laten groeien en bloeien. Wil je eens verder praten? Neem gerust rechtstreeks contact met me op per telefoon (06-27012595) of mail (henry.zweers@dion.nl), of neem eens een kijkje op onze website (www.dionindustriesupport.nl).

Hartelijke groet uit Hardenberg,

Henry Zweers