Compleet onderhoudsplan voor Saxenburgh Groep

De gebouwen van Saxenburgh Groep zijn voor de specialisten van DION Vastgoed Support geen onbekend terrein. In het verleden hebben wij hiervoor al MJOP’s opgesteld, die we vervolgens in 2019 – met de start van de bouw van het nieuwe pand – weer opnieuw in kaart hebben gebracht. We zijn begonnen met alle bestaande eigendoms- en huurpanden en hebben als laatste het nieuwe ziekenhuis in kaart gebracht door middel van het uitvoeren van een conditiemeting volgens de NEN2767 en het opstellen van een MJOP.

Structuur aanbrengen
Het Saxenburgh Medisch Centrum is een volledig nieuw en modern ziekenhuis dat binnenkort in gebruik zal worden genomen. Het beschikt over een vloeroppervlak van circa 15.500 m². Voor dit nieuwe ziekenhuis wenste Saxenburgh Groep een doorkijk naar de komende 20 jaar: het inzichtelijk maken van alle onderhoudskosten van het pand voor genoemde periode.

Vorig jaar is het team dan ook met DION Vastgoed Support om tafel gegaan om alle wensen helder te krijgen. Toen de doelstellingen eenmaal waren vastgesteld, zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een compleet MJOP voor zowel het bouwkundige als installatietechnische deel. Hiervoor hebben we alle gebouwen opnieuw geïnspecteerd en vervolgens hebben we dit vastgelegd in MJOP’s en onderhoudsbegrotingen voorzien van adviezen.

Waardevolle samenwerking
Een project als het dit, is ons op het lijf geschreven. Het motto van DION Vastgoed Support is niet voor niets: ‘Haalt rendement uit uw gebouwen’. Wij willen dan ook graag deze waardevolle samenwerking met het Saxenburgh Medisch Centrum voortzetten.

Meer weten over dit prachtige project of een meerjarenonderhoudsplanning?

Neem dan contact op met onze projectleider Hans Snijder: hans.snijder@dion.nl.